Artwork > Boxes

White
White
Oil on canvas
10" x 8"
2019